O udruzi

Temeljna zadaća UIR Međimurske županije – Čakovec je zaštita prava osoba s invaliditetom i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti invalida rada i zaštita zdravlja osoba s invaliditetom.

Djelatnosti UIR Međimurske županije – Čakovec kojima ostvaruje svoj cilj zaštite prava OSI i zaštite njihovog zdravlja su planiranje, praćenje, analiziranje i razmatranje stanja i primjena propisa na području prevencije invaliditeta.

Udruga predlaže ovlaštenim, državnim i drugim tijelima, donošenje mjera za unapređenje pravnog, socijalnog i gospodarskog položaja osoba s invaliditetom.

Surađuje sa županijskim i lokalnim samoupravnim i upravnim tijelima u pitanju rješavanja problematike invalida rada, radi na zaštiti zdravlja osoba s invaliditetom.

Organizira i potiče kulturne, sportske i rekreativne djelatnosti invalida rada te zajednička druženja; razvijanje suradnje s drugim organizacijama invalida u Hrvatskoj i izvan nje. Radi na izdavanju knjiga, časopisa iz područja svoje djelatnosti sukladno posebnim propisima.